UCHWAŁY ZARZĄDU


Uchwała nr 4/2019 z dnia 8 sierpnia 2019r. Zarządu Oddziału WOPR w Złotowie w sprawie rozliczania składek członkowskich i minimalnego zaangażowania członków w prace społeczne

Na podstawie  §21 Statutu WOPR Woj. Wlkp. Zarząd Oddziału WOPR Złotów dokonywać będzie rozliczenia płatności składek członkowskich oraz minimalną godzinową pracę społeczną na rzecz stowarzyszenia w trzecim kwartale kolejnego roku.

Uchwała nr 3/2019 z dnia 8 sierpnia 2019r. Zarządu Oddziału WOPR w Złotowie w sprawie ustalenia minimalnego zaangażowania w prace społeczne w stowarzyszeniu

Zarząd WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Złotowie mając na względzie, że podstawowym obowiązkiem członka stowarzyszenia, wynikającym wprost z art. 2 ust. 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu WOPR Woj. Wlkp.  §19, jest praca społeczna na rzecz stowarzyszenia , ustala minimalny udział zaangażowania w działalności WOPR Złotów:
– członkowie zwyczajni – 24 godziny w każdym roku kalendarzowym,
– nowi członkowie przyjęci do WOPR Złotów w roku rozliczeniowym – 40 godzin.
Ponieważ uchwałę podjęto 8 sierpnia 2019 roku, ustala się minimalny udział pracy społecznej na rok 2019 w ilości 8 godzin.
Przepracowane godziny będą wpisywane w dzienniku pracy Oddziału WOPR Złotów i zatwierdzane przez kierownika Grupy Interwencyjnej.

Uchwała nr 2/2019 z dnia 10 maja 2019r. Zarządu Oddziału WOPR w Złotowie w sprawie nowych członków WOPR Złotów

Na podstawie Statutu WOPR Woj. Wlkp.  §11, §12, §13, §56 ust. 8 członkostwo w stowarzyszeniu WOPR Woj. Wlkp. Oddziału Miejsko-Powiatowego w Złotowie nabywa się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i uzyskanie zgody Zarządu Oddziału WOPR w Złotowie.

Uchwała nr 1/2019 z dnia 10 maja 2019r. Zarządu Oddziału WOPR w Złotowie w sprawie składek członkowskich

Na podstawie Statutu WOPR Woj. Wlkp. w części dotyczącej składek członkowskich Zarząd uchwalił jednolite składki w wysokości 50 zł/za rok kalendarzowy.

 

Statut WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału Miejsko-Powiatowego w Złotowie

Ratownictwo wodne - akty prawne

Wzory dokumentów

BIURO ODDZIAŁU
e-mail: wopr@wopr-zlotow.pl
ul. Bartosza 6
77-400 Złotów